Brug af protokollen

Protokollen åbnes fra brugerens egen forside. For at føre protokol for en kollega, læs denne artikel.
Klik på det hold, som du ønsker at føre fravær for.

Skift dato

Hvis du skal føre fravær på en anden dag end i dag, klik på feltet "I dag" i øverste højre hjørne.
Vælg den dato, du ønsker at føre fravær for. Protokollen vil nu opdatere og vise den valgte dag.

Opbygning

Hver kolonne repræsenterer en lektion på en skoledag, startende med 1. lektion i venstre side, og den sidste lektion til højre i tabellen.

Hver række repræsenterer en elev.

Baggrundsfarven for en celle indikerer elevens status, jf. farvekoden under tabellen.

Grå baggrundsfarve betyder, at der ikke er skemalagt undervisning. Der skal være lagt skema for at kunne føre fravær. Se denne artikel, for at lægge skema.

Kommentarer til fravær vil være indikeret med et talebobbel-ikon, og kan læses ved at holde musen over, trykke på ikonet eller åbne formularen for denne celle.

På denne måde er det muligt at have et overblik over alle holdets elever - og det giver information om, hvad elevernes status var i lektionen forinden.

Opret fravær

Klik på cellen i den relevante række og kolonne, bestemt af hvilken elev der er fraværende i hvilken lektion.
En formular formular åbner, hvor den valgte lektion allerede er markeret.
Flere lektioner kan markeres.
Fraværstypen vælges
Skriv eventuelt en kommentar.
Marker med flueben i checkboxen "Send SMS", hvis mød.nu skal sende en SMS til de tilknyttede forældre*.
Mød.nu anbefaler at sende SMS, når fraværstypen er Ulovligt Fravær.
* Kræver forældrenes mobilnummer er tilknyttet eleven. Se denne artikel for mere information.

Ret fravær

Fravær enten rettes fra tabellen under menupunktet "Fravær" jf. artiklen Administrer Fravær, eller direkte fra protokollen.

Klik på cellen i protokollen, som har det relevante fravær.
Juster tidspunkt, fraværstype eller kommentar, og klik knappen "Gem". Fraværet er nu opdateret.
Nb Vi anbefaler at der ikke sendes SMS når fravær rettes, da det kan virke forvirrende.