Administrer elever

For at kunne tilføje elever, skal der være oprettet en klasse.

Klik "Tilføj/fjern elever" under afsnittet "Rediger Klasse", for at administrere elever i klassen.
Alle indmeldte elever vises i det øverste afsnit.
Udmeldte elever vil vises i en særskilt liste nederst på siden.

Opret en enkelt elev

Klik "Tilføj enkelt elev".
Telefonnumrene er valgfrie at udfylde, men er nødvendige, hvis mød.nu skal sende SMS'er til enten eleven selv eller forældrene.
Telefonnumrene SKAL være UDEN landekode.
Indskrivningsdato er den dato, hvor eleven startede på skolen.

Importer elever fra Excel

Filen skal have filtypenavn .xlsx
Dataen skal under alle omstændigheder have følgende struktur af kolonner:
1. kolonne: Fornavn (obligatorisk)
2. kolonne: Efternavn (obligatorisk)
3. kolonne: CPR-nummer (obligatorisk, hvis skolen skal indrapportere til UNI-C), 10 cifre uden bindestreg
4. kolonne: Elevens mobilnummer (UDEN landekode)
5. kolonne: Moders mobilnummer (UDEN landekode)
6. kolonne: Faders mobilnummer (UDEN landekode)
7. kolonne: Indskrivningsdato (obligatorisk, format: [YYYY-MM-DD])

Alle elever importes til den samme klasse, og man kan således ikke importere elever til forskellige klasser i samme forespørgsel.

Udmeld elev

Find eleven på listen over elever i den pågældende klasse under menupunktet "Klasser". Klik på konfigurer-ikonet til højre i rækken og vælg "Udmeld elev". Vælg dato for udmelding og klik "Opdater".

Eleven vil herefter figurere i en liste nederst på siden, hvor alle klassens udmeldte elever er listet.
Udmeldte elever kan ikke tilføjes hold, og vises ikke inde i protokollen.