Send SMS

Mød.nu kan automatisk sende en SMS til forældre, når en elev er fraværende - se artiklen Brug af protokollen for mere information.

Send SMS til Hold

Gå til menupunktet "Hold" og klik "Send SMS" ud for det hold, du ønsker at sende en SMS.
Udfyld feltet "Besked" med den ønskede beskedtekst.
Ved klik på knappen "Send SMS" afsendes SMS-beskeden til alle* elever på holdet.

Send SMS til Klasse

Gå til menupunktet "Klasser" og klik "Send SMS" ud for den klasse, du ønsker at sende en SMS.
Udfyld feltet "Besked" med den ønskede beskedtekst.
Ved klik på knappen "Send SMS" afsendes SMS-beskeden til alle* elever i klassen.
*Hvis en elev på et hold eller i en klasse ikke har tilknyttet et mobilnummer, afsendes der ingen SMS til denne elev.