Statistik

Mød.nu genererer statistik på alt skolens fravær. Det kan ses under menupuntet "Statistik".

Siden er inddelt i 4 individuelle afsnit. Hvilken der er bedst, afhænger af, hvad du søger.
Gældende for alle afsnit er, at du i filtret kan begrænse tidsperioden og vælge et udsnit af den samlede mængde.
Graferne opdateres ved klik på knappen "Søg".
Opbygningen er ens under alle 4 afsnit.

Den øverste graf

Grafen er en linjegraf med tid på førsteaksen og fraværsprocent på andenaksen.

Hvis ikke der er udvalgt nogle specifikke emner til statistikken i filtret, vises én enkelt linje, der er et gennemsnit af HELE mængden.

Hvis der er udvalgt specifikke emner i filtret, vises hver enkelt emne med en linje, og farvekoden henviser til et navn/titel, som findes under grafen.

Hold musen over et datapunkt, for at få den præcise fraværsprocent.

Hvis tidsintervallet går frem til i dag, vil linjegrafernes datapunkt yderst til højre repræsentere den akkurate status netop i dag.

Hver linje viser altså den historiske udvikling i fraværsprocent.

De resterende grafer

Disse grafer er horisontale søjlediagrammer med relativ fraværsprocent på førsteaksen.

De viser fordelingen af det totale fravær. Hvert diagram viser én enkel fordeling, fx fordeling på fraværstype, fordeling på fag, fordeling på elever.

Grafen viser altså, hvor stor en andel af det samlede fravær har fraværstypen "Ulovligt fravær". Eller hvor stor en anden af det samlede fravær, er i faget matematik. Eller hvor stor en andel af det samlede fravær tilhører én elev, eller én lærer.

Summeres alle bidrag i et enkelt diagram fås 100 %, og de 100 % er lig med alt fravær i den valgte periode med de valgte emner.

Beregning

Fraværsprocenten beregnes som følger:
[Fraværsprocent] = [Antal lektioner med fravær] / [Antal lektioner med undervisning] * 100

Resultatet afrundes til 2 decimaler.