Priser

Pris for abonnement

Prisen er fastlagt på baggrund af antal af elever på skolen.

Pris for SMS'er

Omkostninger i forbindelse med afseldelse af SMS'er er inkluderet i abonnementsprisen.