Brugerroller

Der findes 2 brugerroller.

Lærer
Administrator

1. Lærer

En bruger med rollen lærer har adgang til:
Administration af klasser
Administration af elever og forældre
Administration af hold og skemaer
Administration af fravær
Afsending af SMS
Statistik

2. Administrator

En bruger med rollen administrator har adgang til:
Alle områder, som brugerrollen lærer har adgang til
Administration af lærere
Administration af skolens oplysninger
Administrator kan ændre en brugers rolle under siden "Rediger konto" for pågældende bruger. Dermed kan flere lærere opnå samme rettigheder som administrator.